سخنرانی اساتید

مداحی و ویدئو کلیپ

پوسترهای نمایشگاهی

تراکت و بنرهای اطلاعاتی

سخنرانــی اساتید

سخنرانــی اساتید

پخش ویدیو

شرح زیارت آل یاسین قسمت اول

پخش ویدیو

شرح زیارت آل یاسین قسمت دوم

پخش ویدیو

شرح زیارت آل یاسین قسمت سوم

پخش ویدیو

شرح زیارت آل یاسین قسمت اول

پخش ویدیو

شرح زیارت آل یاسین قسمت اول

پخش ویدیو

شرح زیارت آل یاسین قسمت دوم

پخش ویدیو

استغاثه جلسه اول

پخش ویدیو

استغاثه جلسه دوم

پخش ویدیو

استغاثه جلسه سوم

پخش ویدیو

استغاثه جلسه اول

پخش ویدیو

استغاثه جلسه اول

پخش ویدیو

استغاثه جلسه دوم

ما و امام زمان جلسه اول

ما و امام زمان جلسه دوم

ما و امام زمان جلسه سوم

ما و امام زمان جلسه اول

ما و امام زمان جلسه دوم

ما و امام زمان جلسه سوم

ما و امام زمان جلسه چهارم

ما و امام زمان جلسه پنجم

ما و امام زمان جلسه ششم

مداحــی

دنبال تو میگردم – محمدرضا نوشه‌ور

این شب ها – مهدی رسولی

حسرت دیدار – سید رضا نریمانی

آفتاب ظهور – سید مجید بنی فاطمه

ویدئــو کلیپ

ادعیـــه

ادعیه مخصوص برای پخش در مراسم استغاثه

تراکت و بنرهای اطلاعاتی

بنرهای اطلاع رسانی

برگزار کنندگان میتوانند برای اطلاع رسانی و تبلیغ مراسم ها در سطح شهر به صورت بنر و بیلبورد از این طرح ها استفاده کنند.

تراکت‌ها

این تراکت های دعا همراه با معرفی صفحات کاربردی و محتوایی برای مخاطب است

اطلاعیه‌های شبکه‌های اجتماعی

برگزار کنندگان میتوانند با استفاده از این طرح ها مراسم خود را در فضای مجازی به اطلاع مخاطبان خود برسانند.