استغاثه ، اجتماعات سراسری برای تعجیل در فرج

دسته‌بندی: ادعیه

دعای استغاثه به امام زمان (عج) | محمود معماری

دعای فرج | علی فانی

دعای سلامتی امام زمان (عج) | محسن فرهمند آزاد

دعای عهد | علی فانی

زیارت آل یاسین | علی فانی

در خواست آنکه در حرز الهی باشد | دعای ۱۸۱ صحیفه سجادیه جامعه

عاقبت بخیری در کارها | دعای ۳۳ صحیفه سجادیه جامعه

حرز دیگری | دعای ۲۳ صحیفه سجادیه جامعه

ایمنی یافتن از ترس | دعای ۱۸۰ صحیفه سجادیه جامعه

در پناه جستن | دعای ۲۹ صحیفه سجادیه جامعه